Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin öneminin ve faydalarının şirket bünyesinde oluşturulmasını ve benimsenmesini sağlar, şirkette verimli ve etkin bir “kurumsal yönetim kültürünün” yerleşip yerleşmediğini değerlendirir. Bu komitenin görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği’ne dayanır.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

  Ramazan SARIER  

 Üye 

İbrahim ARSLAN

 Üye