Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim

Ziraat GSYO, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanmış olan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni benimsemekte ve yürürlüğe konacak yeni uygulamalar ile kurumsal yönetim sistemini sürekli olarak iyileştirmeyi hedeflemektedir.