Şirket Profili

Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ziraat GSYO), Ziraat Finans Grubu’nun yeni üyesi olarak sektördeki yerini almıştır. Kuruluş işlemlerini 08.11.2018 tarihinde tamamlayan Şirketimiz, yaptığı değerlendirmelerle, büyüme potansiyeli öngörülen girişimlere finans desteği ile ortak olarak, bu girişimlerin ihtiyacı olan ivmeyi yaratıp, büyümelerini sağlamayı hedeflemektedir. Ortak olduğu girişimlere, finans desteğinin yanında, pazarlama yöntemleri iyileştirmeleri, kurumsal ve stratejik plan alanlarında da destek vererek, sektör bazında güçlenmelerini de sağlamaktadır.

Mevcut kaynaklarını büyüme potansiyeli öngörülebilen girişimleri desteklemek şeklinde değerlendirmek, güçlü mali yapısı ve geliştirdiği projeleri kadar kurumsal yönetim ilkelerine uyumlu, şeffaf ve etik değerlere önem veren şirket kültürü oluşturmak, her zaman sektörün en önemli oyuncuları arasındaki yerini almak, şirketimizin en önemli amaçlarından olacaktır.

Ziraat GSYO, temel olarak faaliyet alanı gelişime açık, büyük pazar yaratma potansiyeline sahip sektörlerde faaliyet gösteren, sermaye katkısı ve yönetim desteği ile firma değeri yükselebilecek, ihracata dayalı kalkınma stratejisinin bir parçası olarak katma değer üretebilecek şirketlerin sermaye ihtiyaçlarını karşılayarak, gelişimleri süresince desteklemeyi amaçlamaktadır. Yatırım yapılacak şirketlere finansal destek yanında şirket için değer yaratacak stratejiler geliştirilmesi, uygun sermaye yapılarının oluşturulması, kurumsallaşmalarına destek verilmesi değer yaratma stratejilerinin başında yer almaktadır.