Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı
  Tutarı (₺) Oranı (%)
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 750.000.000 100
Toplam  750.000.000 100
Kuruluş Tarihi 
08.11.2018
Ödenmiş Sermayesi 
750.000.000 ₺
Kayıtlı Sermaye Tavanı
3.000.000.000 ₺