Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı

 

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı
  Tutarı (₺) Oranı (%)
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 750.000.000 100
Toplam  750.000.000 100

 

Kuruluş Tarihi                                                                                                               08.11.2018
Ödenmiş Sermayesi                                                                                                    750.000.000 ₺             
Kayıtlı Sermaye Tavanı                                                                                               3.000.000.000 ₺