Sıkça Sorulan Sorular

Girişim sermayesi yatırım ortaklığı nedir?

Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde girişim sermayesi alanında faaliyet göstermek için düzenlenmiş yatırım ortaklıklarıdır.

Girişim Sermayesi Nedir?

Büyüme potansiyeli olan yeni fikirlere sahip girişimcilere finansman ve deneyim aktarımı sağlayan, sermayedarlara ise uzun vadede yüksek getiri vaat eden alternatif bir yatırım yöntemidir.

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Faaliyet Alanları Nelerdir?

Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları;

a. SPK'nın ilgili Tebliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde şirketlere yatırım yapabilirler.

b. Şirketlerin yönetimine katılabilir, danışmanlık hizmeti verebilirler.

c. Portföylerini çeşitlendirmek amacıyla ikinci el piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarına ve para piyasası araçlarına yatırım yapabilirler.

d. Bir yıldan kısa vadeli olanlar için özsermayelerinin yarısını, bir yıl ve daha uzun vadeli olanlar için özsermayelerinin iki katını aşmamak kaydıyla borçlanabilirler.

e. Türkiye'de kurulu şirketlere yatırım yapmak üzere yurtdışında kurulu girişim sermayesi fonlarına yatırım yapabilirler. Ancak bu yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması gerekmektedir.

f. Türkiye'deki girişim sermayesi faaliyetlerine yönelik olarak danışmanlık hizmeti vermek üzere yurtiçinde ve yurtdışında kurulu danışmanlık şirketlerine ortak olabilirler.

g. Yurtiçinde kurulu portföy yönetim şirketleri ile yurtdışında kurulmakla birlikte faaliyet kapsamı sadece yurtiçinde kurulu girişim şirketleri olan portföy yönetim şirketlerine ortak olabilirler.