Yatırım Stratejimiz

Bugünün pazarları için rekabet ederken yarının fırsatları için de mücadele eden, geleceği olan, büyüme odaklı şirketlere azınlık veya çoğunluk pay sahipliği ile ortak olmaktır. Yapılan yatırımlar, paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini de dikkate alarak sürdürülebilirlik stratejisi temelinde yeni teknoloji ve inovasyonu hedefler biçimde büyüme amaçlı sermaye desteği sağlamak şeklindedir.