Genel Müdür Mesajı

Genel Müdür Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

İhtiyaçlar, yatırımlar, büyüme, istikrar, karlılık, verimlilik, kısaca ekonominin ana gündemi her daim finansa ulaşmayı, finans kaynaklarını çeşitlendirmeyi kalıcı ve çözümcül bir yaklaşımın ana argümanı olarak belirlemiştir.

Sınırların bulunmadığı küresel ticarette, büyüme ve rekabet edebilmenin en temel ayırt edici özelliği; farkındalık yaratacak iş modelleri ile kurumsal bakış açısıyla gerçekleştirilecek yapısal değişim ve nihayetinde de elde edilen karlılık ve verimliliğin etkinliği ve sürdürülebilir olmasıdır.

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları bu noktada para ve sermaye piyasalarına derinlik kazandırabilecek alternatif finansal argüman olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu yapı; bir taraftan yüksek büyüme potansiyeline sahip ancak yatırım ve büyümenin gerçekleştirilebilmesi için gerekli finansman kaynaklarının temininde sıkıntı çeken girişimcilerin, finansal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatırımlar olarak tanımlanırken; diğer taraftan da şirketlere aktarılacak kurumsal etkinlik ve yapısal dönüşüm vizyonu temelli yönetim desteği ile değerlerinin artırılmak sureti ile halka arzına ya da nitelikli yatırımcıya ulaşmasında önemli bir köprü görevi üstlenmektedir.

Ülkemizdeyse özel girişim sermayesinin toplam satın almalardaki payı henüz arzu edilen seviyelerde bulunmamaktadır. Güçlü potansiyelin değerlendirilmesi açısından daha gidilecek çok yol olduğu, yenilikçi ve pazar etkin finansman modellerinin gelişmesinin kritik önemi olduğu açıktır. Girişimci sayısının sürekli artması ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla geleneksel finansman araçlarının dışında daha özgün araçlar üzerinde yoğunlaşmak gerekmektedir.

Ziraat GSYO olarak ekosisteme bütünsel bir yaklaşımla sağlayacağımız finansal ve yönetsel içerikli kurumsal bakış açımızla fark yaratan, değer kondisyonu yüksek hedeflerin sağlanması mümkün olacaktır.

Ekonomik kalkınma ve finansal istikrar açısından ülkemizin en önemli aktiflerinden biri olan Ziraat Finans Grubu’nun yeni üyesinin yöneticileri ve çalışanları olarak, yatırım yapılacak girişim şirketlerindeki potansiyeli birlikte bir başarı hikâyesine dönüştürmeye, kurumsallaşmış standartlar çerçevesinde hizmet sunmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla

Murat Latif ADAOĞULLARI

Genel Müdür